Ban lãnh đạo khoa

Họ và tên:

Đào Chí Cường

Ngày sinh:

25/6/1960

Giới tính:

Nam

Quê quán:

An Hưng – An Dương – Hải Phòng

Chức danh:

Giảng viên chính

Trình độ:

Tiến sĩ

Chức vụ:

Trưởng khoa Cơ khí Động lực

Phòng làm việc:

Khoa Cơ khí Động lực

Điện thoại:

0989153760

Số Fax:

 

E-mail:

daochicuong2010@gmail.com

daocuonghuong@yahoo.com

Website:

……………………………………

 

>>> Chi tiết…

Họ và tên:

Lê Anh Vũ

Ngày sinh:

1980

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Chức danh:

………………………………………

Trình độ:

Tiến sỹ

Chức vụ:

Phó Trưởng khoa Cơ khí Động lực

Phòng làm việc:

………………………………………

Điện thoại:

Cell phone:

0986093147

 

E-mail:

leanhvu.oto@gmail.com

Website:

………………………………………

 

>>> Chi tiết…