Sơ đồ tổ chức

* Cơ cấu tổ chức

 

* Nhân sự

- Trưởng khoa: TS Đào Chí Cường

- Phó trưởng khoa: TS Lê Anh Vũ

- Chủ tịch công đoàn khoa: ThS Bùi Đức Hạnh 

- Bí Liên chi Đoàn: ThS (NCS) Trần Văn Đăng

* Các bộ môn:


1. Bộ môn Công nghệ ô tô

2. Bộ môn Công nghệ Cơ điện lạnh & Điều  hòa không khí

3. Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm và Ứng dụng Công nghệ